Now Reading
Düsseldorf este orasul gazda al Eurovision 2011

Düsseldorf este orasul gazda al Eurovision 2011

Düsseldorf este gazda oficial? a edi?iei urm?toare a Eurovision, decizia comandamentului Grupului de Referin?? fiind facut? public? în urm? cu câteva ore.

Competi?ia se va desf??ura la Arenele Fortuna din Düsseldorf, care au o capacitate de 54 de mii de locuri. Din cauza spa?iului ocupat îns? de scen? ?i de  tehnica special?, num?rul de locuri rezervate spectatorilor a fost redus la o cifr? care dep??e?te totu?i 24 de mii de locuri. Publicul va putea viziona cele dou? semifinale, Marea Final? ?i va avea acces ?i la unele repeti?ii cu costume. Zona competi?ional? se afl? la o distan?? de 5 km atât de Aeroportul Interna?ional din Düsseldorf cât ?i de centrul ora?ului.

Alegerea ora?ului gazd? a evenimentului a durat câteva luni bune, fapt de natur? s? stârneasc? atât curiozitatea cât ?i comentariile tuturor celor interesa?i, inclusiv a fanilor Eurovision. Sietse Bakker, Manager Comunicare & PR al EBU a precizat urm?toarele: ” Pentru prima oar? dup? mul?i ani, ne afl?m în situa?ia de a putea alege. În cele mai multe ??ri, numai capitala dispune de posibilit??i financiare, capacitate de cazare ?i infrastructura optim? pentru a g?zdui un eveniment de anvergura Eurovison. În Germania îns? exist? multe ora?e care întrunesc toate aceste cerin?e. În calitate de organizator al evenimentului, prin organizarea unei licita?ii corecte, NDR a reu?it s? g?seasc? loca?ia ideal? în care Germania va g?zdui competi?ia, ceea ce este în interesul nostru, al tuturor “- a încheiat Bakker.

See Also

Dup? cum se ?tie, patru ora?e germane au fost pân? azi în competi?ie pentru a asigura condi?iile necesare desfa?urii Eurovision 2011: Berlin, Düsseldorf, Hamburg ?i Hanovra, ora?ul Lenei, câ?tig?toarea trofeului Eurovision 2010.

Read more

Pages: 1 2
What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top