Now Reading
EXCLUSIVE INTERVIEW! Elena Tsagrinou (reprezentanta Ciprului la ESC 2021): “O lume fără Eurovision ar fi ….tăcută.”

EXCLUSIVE INTERVIEW! Elena Tsagrinou (reprezentanta Ciprului la ESC 2021): “O lume fără Eurovision ar fi ….tăcută.”

An de an Cipru a fost una dintre țările cele mai bine reprezentate la Eurovision Song Contest. Fiecare artist ce a performat pe scena mare de la ESC a fost caracterizat prin charismă la superlativ, putere scenică, sex-appeal debordant și o piesă ce a ajuns rapid hit european.

În 2021, Cipru merge la ESC cu frumoasa și multivalenta Elena Tsagrinou și hitul (deja) controversat El diablo. Cântăreață, actriță, prezentatoare TV. Originară din Grecia. Și-a început cariera solo în 2018, după ce a fost în prealabil vocalista trupei grecești Other View.

Azi o descoperim într-un nou interviu EXCLUSIV realizat de Daily Magazine.

Enjoy!

 

How would you describe yourself in 3 anthem songs? / Cum te-ai descrie prin 3 cântece – memorabile?

Elena Tsagrinou: There are so many anthem songs! Let me use three of the songs that I love to hear; “Girl Like Me” (Black Eyed Peas & Shakira), “My Head & My Heart” (Ava Max) and.. “El Diablo”!  / Sunt atât de multe piese memorabile! Permiteți-mi să folosesc trei dintre melodiile pe care îmi place să le aud; „Girl like me” (Black Eyed Peas & Shakira), „My Head & My Heart” (Ava Max) și … „El Diablo”!

 

Which are the main sources of inspiration in being the best in the things you do and the things you offer to the audience? / Care sunt principalele surse de inspirație pentru a fi cea mai bună în ceea ce faci și în lucrurile pe care le oferi publicului?

Elena Tsagrinou: My main inspiration is music! Music has always been my dream and I love sharing my songs with the audience, as well as being on stage. / Principala mea inspirație este muzica! Muzica a fost dintotdeauna visul meu și îmi place să împărtășesc melodiile mele cu publicul meu, precum și să fiu pe scenă.

 

Which is the impact that you want and consider that Eurovision will have over yourself on growing as an artist? / Care este impactul pe care ți-l dorești și consideri că Eurovision îl va avea asupra ta și asupra creșterii personale, ca artist?

Elena Tsagrinou: Eurovision is a huge experience! Being on this stage, with millions of spectators watching your act and coexisting with so many artists from different countries, is something unique. It is a lifetime experience that can only do good to an artist. / Eurovision este o experiență uriașă! A fi pe această scenă, cu milioane de spectatori care îți urmăresc actul artistic și să coexiști cu atât de mulți artiști din diferite țări, este ceva unic. Este o experiență pe viață, de care un artist poate doar beneficia.

 

How would you see a world without Eurovision and which are top 3 things that in your opinion make this competition so appealing to any type of audience, despite all? / Cum ai vedea o lume fără Eurovision și care sunt primele 3 lucruri care, în opinia ta fac această competiție atât de atrăgătoare pentru orice tip de public, în ciuda oricărui alt aspect?

Elena Tsagrinou: A world without Eurovision would be… silent! What makes the conctest unique is the many different types of music, the coexistence of so many artists and, of course, the fact that it brings people from different countries together. / : O lume fără Eurovision ar fi … tăcută! Ceea ce conferă unicitate acestui concurs sunt numeroasele tipuri diferite de muzică, coexistența a atât de mulți artiști și, desigur, faptul că aduce oameni din diferite țări împreună.

 

Which are the qualities that in your opinion make a song a hit and which worked in your case? / Care sunt calitățile care, în opinia ta, fac dintr-o piesă una de  succes și care au funcționat în cazul tău?

Elena Tsagrinou: I think that every song is a hit. Every artist has to do it with love, work hard and present it to the audience with the 100% of yourself. / Cred că fiecare piesă este un hit. Fiecare artist trebuie să o creeze cu dragoste, să lucreze din greu și să o prezinte publicului împreună cu 100% din tine.

 

 

Speaking about your participation to ESC 2021, what can you tell us about your song, El Diablo? Which is the true meaning of it? / Vorbind despre participarea ta la ESC 2021, ce ne poți spune despre melodia ta, El Diablo? Care este adevăratul sens al acesteia?

Elena Tsagrinou: “El Diablo” is an allegorical song. It says the story of a woman who manages to get out of a toxic relationship and sends a message of strength to the audience. I’m glad that the audience all over Europe has loved the song as much as I do. I want to thank all of them for their positive comments, as well as their support and love. / El Diablo” este un cântec alegoric. Spune povestea unei femei care reușește să iasă dintr-o relație toxică și trimite un mesaj de putere publicului. Mă bucur că publicul din toată Europa iubește piesa asta la fel de mult ca mine. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru comentariile pozitive, precum și pentru sprijinul și dragostea lor.

 

How do you dismantle the criticism from the religious fanatics caused by this song? / Cum demontezi criticile fanaticilor religioși pe seama acestui cântec?

Elena Tsagrinou: I respect every opinion. Music unites us all! Me and my team remain committed to our goal; to represent Cyprus worthily in the music contest. / Respect fiecare părere. Muzica ne unește pe toți! Eu și echipa mea rămânem dedicați obiectivului nostru; să reprezentăm Cipru cu demnitate la Eurovision. 

 

What are your 3 main desires that you want from yourself on ESC stage this year? / Care sunt cele 3 dorințe principale pe care le ai de la tine pe scena ESC anul acesta? 

Elena Tsagrinou: Unfortunately, I can’t reveal details for my on stage appearance. But I want you to keep in mind that we will present El Diablo” giving our best! / Din păcate, nu pot dezvălui detalii despre apariția mea pe scenă. Dar vreau să rețineți că vom prezenta El Diablo ”dând tot ce putem!

 

See Also

 

What do you think about the fact that more and more national Greek artists choose to compete for Cyprus in ESC? Has it already become a tradition? / Ce părere ai despre faptul că tot mai mulți artiști originari din Grecia aleg să concureze pentru Cipru la ESC? A devenit deja o tradiție?

Elena Tsagrinou: No, it’s not a tradition! Cyprus and Greece are one homeland, one in the hearts of all of us. Apart from the Eurovision Song Contest, many artists (singers, musicians, and actors) are loved in both countries. / Nu, nu este o tradiție! Cipru și Grecia sunt o patrie, una în inimile tuturor. În afară de Concursul Eurovision, mulți artiști (cântăreți, muzicieni și actori) sunt iubiți în ambele țări.

 

What is in stock for you after Eurovision? / Ce urmează pentru tine după Eurovision?

Elena Tsagrinou: At the moment I am only focused on Eurovision. After the contest I will continue to make good songs and share them with the people. / În acest moment sunt concentrată doar pe Eurovision. După concurs voi continua să fac piese bune și să le împărtășesc oamenilor.

 

Which are the three messages that Elena Tsagrinou has for Elena from the past, present and future? / Care sunt cele trei mesaje pe care Elena Tsagrinou le are pentru Elena din trecut, prezent și viitor?

Elena Tsagrinou: Work hard, love loudly and smile widely! I think that this message is for everyone…/ Muncește din greu, iubește tare și zâmbește larg! Cred că acest mesaj este pentru toată lumea…

 

 

 

 

 

What's Your Reaction?
Excited
3
Happy
0
In Love
0
Not Sure
1
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top