Now Reading
De vorbă cu…Nick Casciaro ( finalistul X Factor România) : “Îmi doresc ca publicul să mă vadă exact așa cum sunt, un bărbat simplu cu un vis mare – muzica.”

De vorbă cu…Nick Casciaro ( finalistul X Factor România) : “Îmi doresc ca publicul să mă vadă exact așa cum sunt, un bărbat simplu cu un vis mare – muzica.”

Nick Casciaro este acel gen de artist care has it all și pentru care perfecțiunea nu este doar un cuvânt luat din dex. Look impecabil, voce cu care poate da clasă oricărui artist cu ștaif, prezență elegantă, cameleonism scenic. Nick e acel X Factor de care România are de mult nevoie. Pentru că da, deși provine din Italia – țară cu o adevărată cultură muzicală și artistică și are acolo o carieră la debut, Nick este în acest an finalist la X Factor România. Și concurentul cu un potențial și șanse imense de a câștiga pe merit trofeul. Iar acesta este doar începutul!

Pe Nick îl puteți vota în această seară, de la 22.15, când va fi difuzată finala X factor România, la Antena 1, prin sms la 1313! 

Dar până atunci hai să îi cunoaștem pe îndelete povestea într-un nou interviu exclusiv realizat de Daily Magazine! 

 

Hello, Nick, and thank you for this interview! Firstly, I want to ask you, how do you feel about Romania, what do you like most here and what did the X Factor Romania experience mean to you? / Bună, Nick, și mulțumesc pentru acest interviu! În primul rând, vreau să te întreb, ce părere ai despre România, ce îți place cel mai mult aici și ce a însemnat pentru tine experiența X Factor România?

Hi! Thank you for givin’ me the chance to talk a bit with You about me. Well, I didn’t hade the chance to traveling trough the Romanian land, I only have been in Bucuresti, but I really like it! I would love to see more of it. I really like the Old Town. It’s full of history and the buildings are amazing. I’m in love with “ciorba” ahhahah. The one I liked the most it’s with chicken and vegetables. And of course I’m in love with the people. Here I have met only genuine, kind, helpful and polite people. And I’m talking about everyone I hade persononally met: From X-Factor’s production, the technical department, the judges, all the contestants and the people around me. And what I’m saying is demonstrated by the messages filled with passion and love that I’m receiving since starting this journey. This experience at X factor Romania means a lot to me. It has been a real challenge to “get back into the game” like this and I could define this “journey” as a real rebirth. / Bună! Îți mulțumesc că mi-ai dat șansa de a vorbi puțin cu tine despre mine. Ei bine, nu am avut șansa să călătoresc prin România, am fost doar în București, dar îmi place foarte mult! Mi-ar plăcea să văd mai multe. Îmi place foarte mult orașul vechi. Este plin de istorie și clădirile sunt uimitoare. Sunt îndrăgostit de “ciorbă”(râde). Ce mi-a plăcut cel mai mult este pui cu legume. Și, bineînțeles că sunt îndrăgostit de oameni. Aici am întâlnit doar oameni autentici, amabili, de ajutor și politicoși. Și vorbesc despre toți cei pe care i-am întâlnit personal: de la producția X-Factor, departamentul tehnic, jurați, toți concurenții și oamenii din jurul meu. Și ceea ce spun este demonstrat de mesajele pline de încurajare și dragoste pe care le primesc de când am început această călătorie. Această experiență la X factor România înseamnă foarte mult pentru mine. A fost o adevărată provocare să mă „reîntorc în joc”  și aș putea defini această „călătorie” ca pe o adevărată renaștere.

 

What is it like to work with a mentor like Loredana? What did you learn from her? Is there room to learn new things? / Cum este să lucrezi cu un mentor ca Loredana? Ce ai învățat de la ea? Există loc pentru lucruri noi?

I am extremely happy and grateful to be able to learn from such an artist! Loredana immediately proved to be a wonderful woman, with a big heart and a real Star. She’s the Queen you know 🙂 I’m learning a lot and she’s pushing me far away from my limits…you will see it during the final…there will be a big surprise for everyone who will watch the final the 23rd of Dec. 😉 We never stop learning, and we can learn something new from anyone. / Sunt extrem de fericit și recunoscător că pot învăța de la un astfel de artist! Loredana s-a dovedit imediat a fi o femeie minunată, cu inimă mare și un adevărat Star. Ea este regina, știi 🙂 Învăț multe și mă face să merg dincolo de limitele mele…o să vedeți în finală…Va fi o mare surpriză pentru toți cei care vor urmări finala pe 23 decembrie. 😉 Nu încetăm niciodată să învățăm și putem învăța ceva nou de la oricine.

 

 

What have been your strengths in the X Factor competition? And what does winning this competition would mean to you? / Care au fost punctele tale forte în competiția X Factor? Și ce ar însemna pentru tine câștigarea acestui concurs?

From the technical point of view I have a very recognizable and mature vocal timbre and a good vocal emission power. I trained a lot and prepared at home to face this challenge. From a human point of view, I have always been honest in front of and behind the cameras. I didn’t build a “character” and I think that the audience at home saw me for who I am: a simple boy (or rather a man) with a big dream. My family always supported me and that love is my fuel.  Winning this competition would completely change my life and my career. That would mark the beginning of something wonderful. / Din punct de vedere tehnic am un timbru vocal foarte recognoscibil și matur și o putere bună de emisie vocală. M-am antrenat mult și m-am pregătit acasă pentru a face față acestei provocări. Din punct de vedere uman, am fost întotdeauna sincer în fața și în spatele camerelor de filmat. Nu am construit un „personaj” și cred că publicul de acasă m-a văzut așa cum sunt: un băiat simplu (sau mai bine zis un bărbat) cu un vis mare. Familia mea m-a susținut mereu și dragostea este combustibilul meu.
Să câștig această competiție mi-ar schimba complet viața și cariera. Asta ar marca începutul a ceva minunat.

 

What can you say is the most beloved song of your soul, that you would sing at any time in a concert? / Care poți spune că este cel mai iubit cântec al sufletului tău, pe care l-ai cânta oricând într-un concert?

Right now I can easily say “Leave a light On”. It all starts with my first audition here in Romania, when I sang this song for the first time. It will not be missing in the repertoire of my next concerts. / În acest moment, pot spune cu ușurință „Leave a light on (n.r. Tom Walker)”. Totul începe cu prima mea audiție aici în România, când am cântat pentru prima dată această melodie. Nu va lipsi din repertoriul viitoarelor mele concerte. 

 

 

What can you tell us about your artistic backgrounds? Was it easy or hard to learn to become an artist in a music industry like Italy has? / Ce ne poți spune despre mediul tău artistic? A fost ușor sau greu să înveți să devii artist într-o industrie muzicală precum cea din Italia?

I’ve started singing professionally late actually. I discovered this “gift” at an already mature age: 23 years old. Even as a child I liked to listen to a lot of music and I sang everything I heard on the radio or television, from commercials to cartoon themes. It all started out of passion and love for music, then in 2013/14 I had my first truly important musical/television experience in Italy and from there I understood that I wanted to do this in life: to sing.

I can’t say I’m part of the italian music industry. Not yet at least. I’m still learning and working hard to create my own music project with my team. I hope I will reach the hearts of a lot of people with my own music, then I will find a place in the music industry. /

Am început să cânt târziu la nivel profesionist. Am descoperit acest har la o vârstă deja matură: 23 de ani. Chiar și în copilărie îmi plăcea să ascult multă muzică și cântam toate piesele pe care le auzeam la radio sau la tv, de la reclame la teme de desene animate. Totul a început din pasiune și dragoste pentru muzică, apoi în 2013/14 am avut prima mea experiență muzicală televizată cu adevărat importantă în Italia și de acolo am înțeles că asta îmi doresc să fac în viață, să cânt.

Nu pot spune că fac parte din industria muzicală italiană. Cel puțin nu încă. Încă învăț și muncesc din greu pentru a-mi crea propriul proiect muzical împreună cu echipa mea. Sper că voi ajunge la inimile multor oameni cu propria mea muzică, apoi voi găsi un loc în industria muzicală. 

 

What is the universal message you want to share through your music? / Care este mesajul universal pe care vrei să-l transmiți prin muzica ta?

Life is one and however difficult it may be, everyone deserves to be happy and loved. This is my message: let’s listen to each other and keep our hearts open. Be nice and life will be nice to you too. / Viața este una și oricât de dificilă ar fi, toată lumea merită să fie fericită și iubită. Acesta este mesajul meu: să ne ascultăm unii pe alții și să ne ținem inimile deschise. Fii bun și viața va fi bună cu tine.

 

See Also

 

What inspires you in everything you create and in wanting to overcome your barriers? / Ce te inspiră în tot ceea ce creezi și în dorința de a-ți depăși barierele?

I think mine is more of a necessity. I aspire to something great because I feel it deep in my soul. My biggest regret would be not trying to the fullest, so when an obstacle arises in my path, I experience this condition as an additional challenge to overcome. If the way to achieve our goals were too simple we would not be able to enjoy the success achieved, nor we would be able to learn from a failure. / Cred că în cazul meu este mai mult o necesitate. Aspir la ceva grozav pentru că simt asta adânc în sufletul meu. Cel mai mare regret al meu ar fi că nu am încercat din plin, așa că atunci când un obstacol apare în calea mea, experimentez această situație ca pe o provocare suplimentară de depășit. Dacă modalitatea de a ne atinge obiectivele ar fi prea simplă, nu ne-am putea bucura de succesul obținut și nici nu am putea învăța dintr-un eșec.

 

Italian music is a true European culture. What do you think distinguishes it in the worldwide industry? / Muzica italiană este o adevărată cultură europeană. Ce crezi că o diferențiază în industria mondială?

It’s hard to say. For sure Italy it’s full of art and italians are…you know…italians ahhaahaha. We are well known around the world for our “Italianness” hahahhaa. Surely the sound of our language is very poetic and has certainly helped to make part of our music very well known and appreciated in the world. / E greu de spus. Cu siguranță Italia este plină de artă și italienii sunt…știi tu…italieni (râde). Suntem cunoscuți în întreaga lume pentru spiritul nostru italienesc. Cu siguranță sunetul limbajului nostru este foarte poetic și cu siguranță asta a ajutat să facem o parte din muzica noastră foarte cunoscută și apreciată la nivel mondial.

 

 

What do you personally and professionally want from 2022? / Ce îți dorești personal și profesional pentru 2022?

My goal is to be able to live as a professional singer. I would also like to mark the beginning of a mature artistic and unpublished music path written by me and my team. I expect a 2022 full of emotions, being able to meet all the people who love me and who support me at concerts and lives in Romania but not only. I wish I could travel all over Europe. I strongly believe in my team and I know we will work hard to achieve all of this. / Scopul meu este să pot trăi ca și cântăreț profesionist. De asemenea, aș dori să marchez începutul unui drum artistic matur și muzical scris de mine și echipa mea. Aștept un 2022 plin de emoții, să pot să cunosc toți oamenii care mă iubesc și care mă susțin la concerte și live în România, dar nu numai. Mi-aș dori să pot călători în toată Europa. Cred cu tărie în echipa mea și știu că vom munci din greu pentru a realiza toate acestea.

 

What message does Nick Casciaro from the present want to send to Nick Casciaro from the future? / Ce mesaj are de transmis Nick Casciaro din prezent lui Nick Casciaro din viitor?

Hm..I don’t know. I don’t even know what I’ll actually do tomorrow haha. Jokes aside. I would just tell him to always be grateful and remind him that he is a very lucky person. / Hm..nu știu. Nici măcar nu știu ce voi face mâine, haha. Lăsând gluma deoparte. I-aș spune doar să fie mereu recunoscător și aș vrea să-i amintesc că este o persoană foarte norocoasă.

What's Your Reaction?
Excited
4
Happy
2
In Love
1
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top