Now Reading
De vorbă cu…Stefan J Doyle : “Vreau să vizitez şi să concertez în fiecare colţ din România.”

De vorbă cu…Stefan J Doyle : “Vreau să vizitez şi să concertez în fiecare colţ din România.”

Pe lângă o voce fresh şi foarte bună, Stefan J Doyle, nativ din România şi cu o viaţă plină în Irlanda, semifinalist la X Factor România, este un om frumos. Un om cu sufletul deschis, cu iubire imensă faţă de public şi faţă de scenă, şi un om pe care l-am provocat, la final de an, la un nou interviu exclusiv, interactiv, realizat de Daily Magazine. 

3 lyrics that can describe perfectly my artistic universe and personality.  / 3 versuri care pot descrie perfect universul și personalitatea mea artistică.

I suppose three lyrics that would sum me up as a person and performer would have to be “Born To Run” from Bruce Springsteen. / Cred că trei versuri care m-ar rezuma ca persoană și performer ar fi cele din piesa „Born To Run” de la Bruce Springsteen.

3 things learnt about myself throughout my musical career. / 3 lucruri învăţate despre mine de-a lungul carierei mele muzicale.

Throughout my musical career I have learned far more than 3 things! But the most important three I have learned would be to: Be kind. Work extra hard in those moments that you want to quit, and Connection with your audience and fans is more important than anything you will do. / De-a lungul carierei mele muzicale am învățat mult mai mult de 3 lucruri! Dar cele mai importante trei pe care le-am învățat sunt: Fii amabil, Munceşte foarte mult în acele momente în care vrei să renunți și conexiunea cu
publicul și fanii tăi sunt mai importante decât orice vei face.

 

3 messages that I want to share to my entire audience with my music. / 3 mesaje pe care vreau să le transmit întregului meu public prin muzica mea.

The messages I want to share with the audiences and listeners around the world would be : NEVER give up, Always trust in your own talents, and Never listen to anyone who tells you you should do something different with your life, do what you want. / Mesajele pe care vreau să le transmit publicului și ascultătorilor mei din întreaga lume sunt: NU renunța NICIODATĂ, Ai întotdeauna încredere în propriul talent și Nu asculta niciodată pe nimeni care îți spune că ar trebui să faci ceva diferit cu viața ta, fă ceea ce tu vrei.

3 personal advices that I could give to myself from the beginning of my career, valid for the beginning of any musician. / 3 sfaturi personale pe care mi le-aş putea oferi mie, cel de la inceputul carierei, valabile pentru începutul oricărui muzician.

If I could give 3 pieces of advice to any musician wishing to make it, it would be this : Loose all the negative thoughts you have about yourself in order to create a strong worthy stage personality. Secondly, get yourself out there. Social media is your Best friend, Get on Facebook, Instagram, Tiktok, and start to upload videos of yourself doing what you do best. And lastly, make sure you Find Your OWN voice, stop copying Others, people want to hear you Not someone they already know.  / Dacă aș putea oferi 3 sfaturi oricărui muzician care dorește o carieră în domeniu, ar fi următoarele: Scapă de toate gândurile negative pe care le ai despre tine, pentru a crea o personalitate puternică de scenă. În al doilea rând, Fă-te vizibil, Social media este cel mai bun prieten al tău, intră pe Facebook, Instagram, Tiktok și începe să încarci videoclipuri cu tine făcând ceea ce faci cel mai bine. Și, în sfârșit, asigură-te că îți găsești PROPRIA voce, nu îi mai copia pe ceilalţi. Oamenii vor să te audă pe tine, nu pe cineva pe care îl cunosc deja.

 

3 artists from Romania/ from abroad that I would like to share the stage with. / 3 artiști din România/ din străinătate cu care aș vrea să împart scena

If I were to share the stage with three artists, they would be Bruce Springsteen, Elton John, and Ştefan Bănică. / Dacă ar fi să împart scena cu trei artiști, aceștia ar fi Bruce Springsteen, Elton John și Ştefan Bănică.

3 ways in which I see my ideal concert. / 3 moduri în care îmi văd concertul ideal.

Its difficult to say only 3 ways in which I see my own concerts, but if I had to, I would like the Public and my fans to know that my shows are very exciting, audience inclusive, and a night you will never ever forget. I would play until i have fully entertained every single person in the audience. / Este greu să spun doar 3 moduri în care îmi văd propriile concerte, dar dacă ar fi, aș dori ca publicul și fanii mei să știe că spectacolele mele sunt foarte antrenante, pentru toate categoriile de public și o noapte pe care nu o vei uita niciodată. Aş cânta până când voi fi distrat pe deplin fiecare persoană din public.

3 reasons for which I smile every day. / 3 motive pentru care zâmbesc în fiecare zi.

First reason is to be lucky enough to wake up to my beautiful Fiancé and my little baby girl, Katie. Secondly, to be alive and healthy in a dangerous world, and lastly I smile every day because i have a beautiful family, a beautiful job and doing what I love to do which is entertaining. / Primul motiv este faptul că sunt suficient de norocos să mă trezesc lângă frumoasa mea logodnică și lângă fetița mea, Katie. În al doilea rând, pentru că sunt în viață și sănătos într-o lume periculoasă și, în sfârșit, zâmbesc în fiecare zi pentru că am o familie frumoasă, un job minunat și fac ceea ce îmi place să fac, adică divertisment.

3 things learnt/received from my menthor, Loredana, from this year’s X Factor Romania. /3 lucruri învățate/primite de la mentorul meu, Loredana, de la X Factor România de anul acesta.

I learned that it is very important to trust your own knowledge of your performance. Secondly i learned what not to do, and lastly, i learned that the political side of the music business is just as injust as the leaders. / În primul rând am învățat că este foarte important să ai încredere în propriile cunoștințe despre performanța ta. În al doilea rând am învățat ce să nu faci și, în sfârșit, am învățat că partea politică a industriei muzicale este la fel de injustă ca și liderii.

3 reasons for which people should search for me/ listen to my music after X Factor Romania. / 3 motive pentru care oamenii ar trebui să mă caute/ să-mi asculte muzica după X Factor România.

See Also

I think people would enjoy what I have to offer, in Romania, and over the world. I Love the Romanian public so, so much and I want to give them concerts all across the country. Concerts they will never forget. / Cred că oamenilor le-ar plăcea ceea ce am de oferit, în România și peste tot în lume. Iubesc atât de mult publicul din România și vreau să le ofer concerte în toată țara. Concerte pe care nu le vor uita niciodată.

3 big differences between the industry from the country where I live and the industry that I (re) found in Romania. / 3 mari diferenţe între industria din ţara în care locuiesc şi industria pe care am (re)găsit-o în România.

I think the difference between the music business in Romania and the music business in Ireland is that in Romania they actually listen you and are interested in what you have to give. They also give you an opportunity. The business in Ireland is ok, but it is difficult to find any decent management who is willing to invest in real talent, instead of computerised talent. / Cred că diferența dintre industria muzicală din România și cea din Irlanda este că în România oamenii din industrie chiar te ascultă și sunt interesați de ceea ce ai de oferit, îți oferă o oportunitate. Industria în Irlanda este ok, dar este greu să găsești vreun management decent care să fie dispus să investească în talent real, în loc de talent computerizat.

3 things that I love about Romania. / 3 lucruri pe care le iubesc despre România,

Its very difficult for me to say only 3 things I love about Romania, as i have so, so many things I love. I love the culture, its so interesting and beautiful. I love the people, oh my God the people are so kind, and so welcoming, and i want to embrace them in music. And lastly, I love the country itself, I think there are so much beautiful places to discover. And I want to visit them and perform concerts in every corner of the country. /  Îmi este FOARTE dificil să menţionez doar 3 lucruri pe care le iubesc despre România, deoarece am atât de multe lucruri pe care le iubesc. Iubesc cultura, este atât de interesantă și frumoasă. Iubesc oamenii, Doamne, oamenii sunt atât de amabili și atât de primitori și vreau să-i îmbrățișez pe toţi prin muzica mea. Și iubesc țara în sine,  există atât de multe locuri frumoase de descoperit. Pe care vreau să le vizitez și să susțin concerte în fiecare colț al țării.

3 plans/ personal ambitions for the near future. / 3 planuri/ ambiții personale pentru viitorul apropiat.

My three plans for the future are; I will release an album that ALL Romanians will like and hopefully listen to in their own beautiful homes. Secondly, I plan to return to Romania and give big concerts, that is of course if the Public want me! And lastly, I plan to get married to the woman I love, Samanta. / Cele trei planuri ale mele pentru viitor sunt: Voi lansa un album pentru TOȚI românii și pe care sper să îl asculte în propriile lor case . În al doilea rând, plănuiesc să mă întorc în România și să dau concerte mari,  bineînțeles dacă publicul mă vrea! Şi plănuiesc să mă căsătoresc cu femeia pe care o iubesc, Samanta.

3 messages shared to myself from the past, present and future. / 3 mesaje transmise mie, cel din trecut, prezent și viitor

If I were to say anything to my younger self, it would be “Wake up and believe in yourself” and what would i say to myself now ? I would say “Be thankful for the beautiful life you have” and what would i tell to myself from the future ? I would say “…Absolutely nothing!” Because i want the future to be a surprise! / Dacă ar fi să-i spun ceva eului meu mai tânăr, ar fi „Trezește-te și crede în tine” și ce mi-aș spune acum? Aș spune „Fii recunoscător pentru viața frumoasă pe care o ai” și ce mi-aș spune pentru viitor? Aș spune “… Absolut nimic!” Pentru că vreau ca viitorul să fie o surpriză!

What's Your Reaction?
Excited
1
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top