Now Reading
EUROVISION 2022 ROMÂNIA | ELIZA G : “Elementele de unicitate pe care le aduc pe scena ESC sunt inima mea și experiența ca artist și ca femeie.”

EUROVISION 2022 ROMÂNIA | ELIZA G : “Elementele de unicitate pe care le aduc pe scena ESC sunt inima mea și experiența ca artist și ca femeie.”

După ce a câștigat Trofeul Cerbul de Aur în 2019, Eliza G revine cu forțe ultra fresh în România pentru a concura în cadrul Selecției Naționale Eurovision România. Aduce cu ea cele mai bune gânduri din Italia și o baladă superbă, The other half of me, ce îmbină o voce cu un mesaj – ambele la fel de puternice – despre iubire.

Ne revedem azi virtual cu Eliza G, într-un nou interviu realizat de Daily Magazine și dedicat fenomenului internațional Eurovision Song Contest, ajuns în 2022, la ediția cu numărul 66.

 

3 lucruri care nu se cunosc despre mine şi pe care vreau să le desconspir cu acest interviu / 3 things that not known about me and that I want to reveal with this interview

One of my songs became a hymn for the LGBT community in Brazil; I love backing, and honestly I am really good at it!!; I sang twice for Prince Albert of Monaco and a bunch of his friends at his private residence in Switzerland! / 

Una dintre melodiile mele a devenit un imn pentru comunitatea LGBT din Brazilia; Îmi place să fac backing vocals și, sincer, sunt foarte bună la asta!!!; Am cântat de două ori pentru Prințul Albert de Monaco și o grămadă de prieteni de-ai săi, la reședința sa privată din Elveția!

 

3 răspunsuri pe care le ofer personal la întrebarea De ce Eurovision? / 3 answers I personally give to the question Why Eurovision?

First of all there’s freedom in terms of music and expression. And it’a a huge celebration more than a competition, that’s my feeling. I kinda feel this sense of union more than division! I am Italian but first of all I am a citizen of the world: I had the possibility to travel a lot and perform in so many countries throughout the years and this made me open minded, free and enriched with different point of views, cultures, music, arts, friends and fans. Eurovision is all of that, it’s a concentrate of all these points of views and that’s incredible. Least but not last, Eurovision has always been one of my dreams! It would be the cherry on top of a long carrier made of sacrifice, commitment, joy and yes, also pain! And I would be honored to represent Romania, a country that gave me so much and embraced me as part of the family. /

În primul rând, există libertate în ceea ce privește muzica și exprimarea. Și este o sărbătoare uriașă mai mult decât o competiție, acesta este sentimentul meu. Simt acest sentiment de uniune, mai mult decât dezbinare! Sunt italiancă, dar, în primul rând sunt cetățean al lumii: am avut posibilitatea să călătoresc mult și să concertez în atâtea țări de-a lungul anilor, iar acest lucru m-a făcut să fiu deschisă la minte, liberă și să am diferite puncte de vedere, să cunosc culturi, muzică, arte, prieteni și fani. Eurovision este toate acestea, este un concentrat al tuturor acestor puncte de vedere și asta este incredibil. Nu în ultimul rând, Eurovision a fost întotdeauna unul dintre visele mele! Ar fi cireașa de pe tortul unui drum lung, format din sacrificiu, angajament, bucurie și da, de asemenea, durere! Și aș fi onoratp să reprezint România, o țară care mi-a dat atât de multe și m-a îmbrățișat ca parte a familiei.

 

3 moduri în care văd evoluţia acestei competiţii de-a lungul anilor / 3 ways how I regard the evolution of this competition over the years

The spectacularity of the show increased in the last years. It’s thrilling to watch every performance and discover every new sensations, visuals but also the simplicity and fluidity during the entire show. The Artists, the increasing popularity of competitors, professionals and already well- known performers. As I said before, Eurovision is a union spot more than a competition/division one. I mean, there’s a competition but the sensation is to watch a huge celebration of music and art in all its forms and that’s the main important thing. / 

Spectaculozitatea show-ului a crescut în ultimii ani. Este palpitant să urmărești fiecare spectacol și să descoperi fiecare senzație nouă, imaginile, dar și simplitatea și fluiditatea pe parcursul întregului show. Artiștii, popularitatea în creștere a concurenților, profesioniștilor și interpreților deja cunoscuți. După cum am spus mai devreme, Eurovision este un loc de uniune mai mult decât unul de competiție/divizie. Adică, da, există o competiție, dar senzația este să urmărești o sărbătoare uriașă a muzicii și artei în toate formele ei și acesta este principalul lucru important.

 

3 elemente de inedit pe care le aduc pe scena/în peisajul Eurovision din acest an / 3 unique elements that I bring on the stage / in this year’s Eurovision landscape

My heart. The past that push me ahead to the future. My experience, as a professional and as a woman. My song, its words that mean a lot to me and its melody that gave me goosebumps every time I’m singing it.

Inima mea. Trecutul care mă împinge înainte spre viitor. Experiența mea, ca profesionist și ca femeie. Cântecul meu, cuvintele sale care înseamnă mult pentru mine și melodia lui care îmi face pielea de găină de fiecare dată când îl interpretez.

 

3 mesaje transmise de piesa mea în acest an / 3 messages shared by my song this year

Sometimes things don’t go the way you planned and that’s ok. Accept what’s coming and what have been without regrets. Recognizing and admitting a mistake, a problem, a mess you made it’s the first step to make things better, for you and for those surrounding you. Learn to understand the value of your loved ones before you’re losing them. We are too often used to learn their impact in our lives once we’ve already lost them. /

Uneori lucrurile nu merg așa cum ai plănuit și e în regulă. Acceptă ceea ce urmează și ce a fost fără regrete. Recunoașterea  unei greșeli, a unei probleme, a unei mizerii este primul pas pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru tine și pentru cei din jur. Învață să înțelegi valoarea celor dragi înainte de a-i pierde. Suntem prea des obișnuiți să aflăm impactul lor în viețile noastre odată ce i-am pierdut deja.

 

3 moduri în care îmi propun să reanim imaginea României la ESC / 3 ways how I want to revive the image of Romania at ESC

I believe, in my own little way, I can give a help because I have a deep love and respect for Romania and it’s a destiny that bind us from the past: just a few knows that my degree thesis was about the history of this Country, its traditions and legends. I’d like people to know the beauty, positivity and energy of this Country and let my fanbase all around the world to discover it! Despite of what sometimes it is common to think, Romania is a very open-minded country and the demonstration is that they opened their National Selection to artists from abroad. And I am here, an Italian into the competition, a blend of two countries (Romania and Italy) that have a strong bond together and it would be beautiful to make this bond even stronger having the possibility to represent your country at Eurovision. /

Cred, în felul meu, că pot să ajut România pentru că am o dragoste profundă și respect pentru această țară și este un destin care ne leagă de trecut: doar câțiva știu că teza mea de licență a fost despre istoria României, tradițiile și legendele ei. Mi-aș dori ca oamenii să cunoască frumusețea, pozitivitatea și energia acestei țări și să permit fanilor ESC din întreaga lume să o descopere! În ciuda a ceea ce uneori suntem obișnuiți să gândim, România este o țară foarte deschisă la minte, iar dovada este că și-a deschis Selecția Națională pentru artiștii din străinătate. Și sunt aici, un italian în competiție, un amestec de două țări (România și Italia) care au o legătură puternică împreună și ar fi frumos să facem această legătură și mai puternică, având posibilitatea de a vă reprezenta țara la Eurovision.

 

3 piese Eurovisionistice favorite ever / 3 favorite Eurovision songs ever

Loreen “Euphoria”, a classic but so cool and amazingly performed. Salvador Sobral “Amar Pelos Dois”, that is THE love song, with capitol L! Diodato “Fai Rumore”, heartbreaking in that historical moment we were all experiencing. Out of competition in 2020, it was a desperate “scream” in the middle of all that silence. / 

Loreen „Euphoria”, un clasic, dar atât de cool și uimitor interpretat. Salvador Sobral „Amar Pelos Dois”, adică melodia aceea de Dragoste! Diodato „Fai Rumore”, sfâșietor în acel moment istoric pe care îl trăim cu toții. Ieșit din competiție în 2020, a fost un „țipăt” disperat în mijlocul acelei tăceri.

See Also

 

 

3 motive pentru care, dacă aş fi unul dintre ceilalţi contracandidaţi, m-aş vota la ESC – Selecţia Naţională / 3 reasons why, if I were one of the other opponents, I would vote for me at ESC – National Selection

Ah! Tough question! Well, because I am true, I sing my heart out and I treat every performance as the last one in my life. Because you can see that I want it badly, it’s something I’ve always dreamt of and I know I can do my best when I am under pressure on a big stage. Because everyone loves emotional songs as mine! /

Ah! Grea intrebare! Ei bine, pentru că sunt reală, cânt cu toată inima și tratez fiecare spectacol ca pe ultimul din viața mea. Pentru că poți vedea că îmi doresc foarte mult, este ceva la care am visat mereu și știu că pot face tot ce pot atunci când sunt sub presiune pe o scenă mare. Pentru că toată lumea iubește melodiile emoționante, ca piesa mea!

 

3 planuri de viitor post Eurovision România / 3 future plans after Eurovision Romania

First of all, I want my live concerts back. After the last two tragic years, I miss so much live music and my hope is to go on tour everywhere! I am working on a lot of new songs with different composers from all around the world and planning some releases And yes, I’m craving for a vacation, somewhere where I can turn off my phone and recharge energies for some days!!! / 

În primul rând, îmi vreau concertele live înapoi. După ultimii doi ani tragici, îmi lipsește atât de mult muzica live și speranța mea este să merg în turneu peste tot! Lucrez la o mulțime de piese noi cu diferiți compozitori din întreaga lume și plănuiesc câteva lansări. Și da, mi-e poftă de vacanță, undeva unde să-mi închid telefonul și să-mi încarc energiile pentru câteva zile!!!

3 mesaje pentru mine, cel din trecut/prezent/viitor, dar şi pentru fanii atemporali ai Eurovision Song Contest / 3 messages for me, from the past / present / future, and also for the timeless fans of Eurovision Song Contest

From the past… dream big and don’t settle for less than you deserve. And eat less chocolate!
From the present… Keep continue doing and experiencing what you’re living now and even if everything seems to be tough and difficult, don’t lose your concentration and go straight ahead! There’s always a lot of chocolate in the fridge…
From the future… Hey girl, good job!!! Ps. Remember to buy some chocolate, we’re out of it… 🙂 / 

Pentru trecut… visează măreț și nu te mulțumi cu mai puțin decât meriți. Și mănâncă mai puțină ciocolată!
Pentru prezent… Continuă să experimentezi tot ceea ce trăiești acum. Și chiar dacă totul pare a fi greu și dificil, nu îți pierde concentrarea și mergi înainte! Întotdeauna este multă ciocolată în frigider…
Pentru viitor… Bravo, fato!!! Ps. Amintește-ți să cumperi niște ciocolată, stocul s-a epuizat… 🙂

 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
2
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top