Now Reading
EXCLUSIV EUROVISION SONG CONTEST | INTERVIU CYAN KICKS (FINLANDA) : “Un uragan nu poate fi oprit, noi nu putem fi opriți și nimeni nu vă poate împiedica să vă atingeți visele.”

EXCLUSIV EUROVISION SONG CONTEST | INTERVIU CYAN KICKS (FINLANDA) : “Un uragan nu poate fi oprit, noi nu putem fi opriți și nimeni nu vă poate împiedica să vă atingeți visele.”

Cyan Kicks este o trupă de rock alternativ din Helsinki, care funcționează din 2016. Trupa combină muzică rock metal, melodii pop și instrumente electronice în muzica sa. Au semnat un contract de înregistrare cu casa de discuri finlandeză Ranka Kustannus în iunie 2017, iar primul single „Feathers” a fost lansat în iulie 2017. Al doilea single al trupei, „Gasoline”, a fost lansat în ianuarie 2018 și a fost difuzat pe canalul național de radio YleX. Trupa a fost descrisă ca un produs de export promițător în media internațională. Trupa a inspirat, printre alții, US PVRIS, British Bring Me the Horizon și Scotch CHVRCHES. Cyan Kicks se pregătește în prezent pentru albumul lor de debut.

Anul acesta participă în finala Selecției Naționale din Finlanda cu piesa Hurricane, iar Daily Magazine a realizat pe această cale un interviu exclusiv cu cei patru rockeri ce vor să zguduie scena din Torino.

Enjoy!

 

How would you describe your band in 3 anthem songs? / Cum v-ați descrie trupa în 3 cântece simbolice?

We wanna share three songs that have had a huge impact on our band and sound. First one is CHVRCHES – Leave a trace. CHVRCHES is one of the biggest inspirations to us, although their style is very different. The second song would be Bring Me The Horizon – DiE4u. BMTH does whatever they want and that’s been kind of our mentality too. It doesn’t matter if you put out a electro song or a heavy metal song, it’s still your sound. They are true icons. The last one is ”Home” by Danish rock band ”Siamese” this is a power song in its purest form and an indisputable mood lifter. Go check ’em out! / Vrem să împărtășim trei melodii care au avut un impact uriaș asupra trupei și sunetului nostru. Prima este CHVRCHES – Leave a trace. CHVRCHES este una dintre cele mai mari inspirații pentru noi, deși stilul lor este foarte diferit. A doua melodie ar fi Bring Me The Horizon – DiE4u. BMTH fac ce vor ei și asta a fost și mentalitatea noastră. Nu contează dacă scoți o melodie electro sau o melodie heavy metal, este sunetul tău. Sunt adevărate icoane. Ultima este „Home” al trupei daneze de rock „Siamese”, aceasta este o melodie puternică în forma sa cea mai pură și o îmbunătățire incontestabilă a stării de spirit. Ascultați-le!

 

Which are the main sources of inspiration in being the best in the things you do and the things you offer to the audience? / Care sunt principalele surse de inspirație pentru a fi cei mai buni în lucrurile pe care le creați și în lucrurile pe care le oferiți publicului?

Everything we do comes naturally and from the heart and we’ve never doubted what we do. Of course we get inspired by all the great music and great bands and artists out there, but the main thing is our burning desire to make music and perform to people. / Tot ceea ce facem vine natural și din inimă și nu ne-am îndoit niciodată de ceea ce facem. Bineînțeles că ne inspirăm din toată muzica grozavă și din trupele și artiștii grozavi care există pe piață, dar principalul lucru este dorința noastră arzătoare de a face muzică și de a cânta pentru oameni.

 

Which is the impact that you want and consider that Eurovision will have over yourself on growing as an artist? / Care este impactul pe care vi-l doriți și considerați că Eurovision îl va avea asupra creșterii voastre ca artiști?

UMK and Eurovision are a huge stepping stone for both domestic and international career. The kind of music that we make isn’t hugely supported by major labels at this time, so we wanna take every chance possible to get our music out there and introduce who we are. That’s the main goal. / UMK și Eurovision sunt o piatră uriașă de temelie pentru cariera națională și internațională. Genul de muzică pe care îl facem nu este foarte susținut de casele de discuri principale în acest moment, așa că vrem să profităm de orice șansă posibilă pentru a ne prezenta muzica și a prezenta cine suntem noi. Acesta este scopul principal.

 

How would you see a world without Eurovision and which are top 3 things that in your opinion make this competition so appealing to any type of audience, despite all? / Cum ați vedea o lume fără Eurovision și care sunt primele 3 lucruri care în opinia voastră fac această competiție atât de atrăgătoare pentru orice tip de public?

Eurovision brings so much joy and it connects people, not just in Europe but all around the world. We don’t wanna think about the world without Eurovision. The three things that we love is the feeling of being together, memorable performances and here in dark and cold north it’s always a sign of upcoming summer! / Eurovision aduce atât de multă bucurie și leagă oamenii, nu doar din Europa, ci din întreaga lume. Nu vrem să ne gândim la o lume fără Eurovision. Cele trei lucruri pe care le iubim la această competiție sunt sentimentul de a fi împreună, spectacolul memorabil și aici, în nordul întunecat și rece, este întotdeauna un semn al verii viitoare!

 

Which are the qualities that in your opinion make a song a hit and which worked in your case? / Care sunt calitățile care, în opinia voastră, fac dintr-o melodie un hit și care au funcționat în cazul vostru?

When we write music we try not to think about those things at all. When we come up with a good idea, it just kind of hits us. Of course a hit song needs to be catchy, it has to have a unique ”fingerprint” to it in form of some kind of instrumental and a great lyrical hook. We just wanna make music that we would listen to, and it’s the best feeling in the world when our music connects with other people as well. / Când scriem muzică, încercăm să nu ne gândim deloc la aceste lucruri. Când venim cu o idee bună, ne cam lovește. Desigur, o melodie de succes trebuie să fie captivantă, trebuie să aibă o „amprentă” unică sub forma unui anumit tip de instrumental și un cârlig liric grozav. Vrem doar să facem muzica pe care am asculta-o și este cel mai bun sentiment din lume atunci când muzica noastră se conectează și cu alți oameni.

 

 

Do you think rock can build a strong tradition in winning in Eurovision and do you think the rock generation is returning among a commercial industry? / Credeți că rock-ul poate construi o tradiție puternică în câștigarea Eurovisionului și considerați că generația rock revine într-o industrie comercială?

Well, we think that rock never went away. The media has just kept it behind closed doors for a while, but the rock fan community never stopped supporting the bands. It’s awesome to see that rock music has more space in the mainstream these days. Eurovision last year was of course one big factor, but we think the movement started in 2019-2020 with acts such as YUNGBLUD and Bring Me The Horizon. There’s no reason why rock wouldn’t do well in ESC more often, after all, it’s just a genre amongst others. Why would it be any different from pop and all its subgenres? / Credem că rock-ul nu a dispărut niciodată. Mass-media a ținut acest stil muzical cu ușile închise pentru o vreme, dar comunitatea fanilor rock nu a încetat să susțină trupele. Este minunat să vezi că muzica rock are mai mult spațiu în mainstream în aceste zile. Eurovision-ul de anul trecut a fost, desigur, un factor important, dar credem că mișcarea a început în 2019-2020 cu trupe precum YUNGBLUD și Bring Me The Horizon. Nu există niciun motiv pentru care rock-ul nu s-ar asculta mai des în ESC, la urma urmei, este doar un stil muzical printre altele. De ce ar fi diferit de pop și de toate subgenurile sale?

 

Do you think women bring more empowerment and sensuality to a rock band and a rock song? / Credeți că femeile aduc mai multă putere și senzualitate unei trupe rock și unei piese rock? 

Every singer, regardless of gender brings their own vibe to a band and their music. A male singer can bring a feminine side to the music as much as a woman and vice versa. The personality, the voice and energy of the singer is the only thing that matters. / Fiecare artist, indiferent de sex, aduce propriul său vibe unei trupe și muzicii sale. Un cântăreț de sex masculin poate aduce o latură feminină muzicii la fel de mult ca o femeie și invers. Personalitatea, vocea și energia cântărețului sunt singurele lucruri care contează.

 

See Also

How do you feel competing against reknown bands like The Rasmus? / Cum vă simțiți să concurați cu trupe renumite precum The Rasmus?

It’s a huge honor! Remember seeing The Rasmus play on festivals back in early 2000s when we were just kids with a dream to do the same. It’s kinda crazy to share the same stage in UMK with icons like them. / Este o mare onoare! Amintiți-vă că i-ați văzut pe The Rasmus cântând în festivaluri la începutul anilor 2000, când eram doar copii cu visul de a face același lucru. Este nebunesc să împărțim aceeași scenă în UMK cu artiști legendari cum sunt ei.

 

 

What makes a human personality a hurricane and how did you manage to never stop? / Ce face ca o personalitate umană să fie un uragan și cum ați reușit să nu vă opriți niciodată?

Hurricane is a metaphor for determination and willpower. We have been pushing this band forward daily for many years, and we can tell you that it’s not always easy. Sometimes it feels that you take one step forward, followed by two steps backwards, especially in these times when no live show is certain. We had never written a song about that power inside us, so now it was the right time. A hurricane can’t be stopped, we can’t be stopped and no one can stop you from reaching your dreams. / Piesa Hurricane este o metaforă a hotărârii și a voinței. Am împins această trupă înainte zilnic timp de mulți ani și vă putem spune că nu este întotdeauna ușor. Uneori se simte că faci un pas înainte, urmat de doi pași înapoi, mai ales în aceste vremuri, când niciun concert live nu este sigur. Nu am scris niciodată un cântec despre această putere din interiorul nostru, așa că acum era momentul potrivit. Un uragan nu poate fi oprit, noi nu putem fi opriți și nimeni nu vă poate împiedica să vă atingeți visele.

 

How do you see your future after Eurovision? / Cum vă vedeți viitorul după Eurovision?

We are coming out with a new album this year, and releasing a few more singles as well. There’s also a lot happening behind the scenes on touring and live booking side of things. We hope to come out with some news on that sooner than later! / Vom lansa un nou album anul acesta, precum și câteva single-uri. De asemenea, se întâmplă multe în culise în privința turneelor ​​și a concertelor live. Sperăm să venim cu câteva știri despre asta cât mai curând!

 

3 messages shared to CYAN KICKS from the past, present and future and a general message shared to the entire ESC community / 3 mesaje transmise către CYAN KICKS din trecut, prezent și viitor și un mesaj general
transmis întregii comunități ESC.

The message stays the same. Don’t ever give up, trust yourself and do everything you can to reach your dreams. The same goes for ESC fans and people all around the world. Seize the power. Love you all! / Mesajul rămâne același. Nu renunța niciodată, ai încredere în tine și fă tot ce poți pentru a-ți atinge visele. La fel stau lucrurile și pentru fanii ESC și oamenii din întreaga lume. Preluați controlul! Vă iubim pe toti!

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top