Now Reading
EUROVISION INTERVIEW | CYAN KICKS (FINLANDA) : “Dancing With Demons” este o melodie puternică, distinctă și surprinzătoare, plină de nebunie și energie sălbatică.”

EUROVISION INTERVIEW | CYAN KICKS (FINLANDA) : “Dancing With Demons” este o melodie puternică, distinctă și surprinzătoare, plină de nebunie și energie sălbatică.”

Trupa de metal și pop fusion Cyan Kicks – formată din cântăreața și chitarista Susanna Alexandra, chitaristul Niila Perkkiö, basistul Leevi Erkkilä și bateristul Pietari Reijonen – participă pentru a doua oară, sâmbătă, 10 februarie, la UMK – Selecția Națională Eurovision Finlanda. În 2022, trupa a ajuns pe locul doi.

Cyan Kicks vor concura cu melodia Dancing With Demons pentru postura de reprezentanți ai Finlandei. Piesa vorbește despre transformarea luptelor interne într-o sursă de împuternicire.

Daily Magazine are bucuria de a se reîntâlni cu Cyan Kicks (piesa din acest an ne place la nebunie!) pentru un interviu în stil Eurovisionistic! Enjoy! From Romania to Finland and back with love! 

 

What does the Eurovision competition truly mean to you? / Ce înseamnă cu adevărat competiția Eurovision pentru voi?

Eurovision has become one of the highlights of the year for us. I’ve only realised in recent years that you can actually find new favourite bands and artists from the contest. We always get together and fill out papers in which we guess in which order the countries will be placed. That’s so much fun. /

Eurovision a devenit unul dintre cele mai importante momente ale anului pentru noi. Ne-am dat seama abia în ultimii ani că poți descoperi noi trupe și artiști preferați din concurs. Ne adunăm mereu și ne întrecem în a ghici în ce ordine se vor clasa țările. E atât de distractiv! 

 

What defines you as an artist? And how can you describe yourself in 3 Eurovision songs? / Ce vă definește ca artiști? Și cum vă puteți descrie în 3 cântece Eurovision?

We are an experimental, energetic and visual band and our number one value is to stay true to ourselves.

“Hard Rock Hallelujah” is stuck on us like a “Tattoo” so we can “Cha Cha Cha” /

Suntem o trupă experimentală, energică și vizuală, iar valoarea noastră numărul unu este să rămânem fideli cu noi înșine.

„Hard Rock Hallelujah” este lipit de noi ca un „Tattoo”, astfel încât să putem „Cha Cha Cha”

 

What are your best daily motivations as an artist in ESC? / Care sunt cele mai bune motivații ale voastre zilnice ca artiști în cadrul ESC?

“DREAM BIG” is our motivation. Dreams are important and carry us. However, the most important thing is not the dream coming true but the journey. And the people around us who do their best to support us. It’s a blessing. It’s also important to know how to stop and enjoy achievements, no matter how small /

„DREAM BIG” este motivația noastră. Visele sunt importante și ne duc departe. Cu toate acestea, cel mai important lucru nu este visul care devine realitate, ci călătoria. Și oamenii din jurul nostru care fac tot posibilul să ne susțină. Este o binecuvântare. De asemenea, este important să știi cum să te oprești și să te bucuri de realizări, oricât de mici. 

 

What is the story and the message of your song this year and how much do you find yourself in the song? / Care este povestea și mesajul cântecului vostru din acest an și cât de mult vă regăsiți în piesă?

The song reflects that what if we could turn our inner demons to our side, into our strength? What would happen? Would it free us from our invisible chains? In this song we describe through the music what could follow from that.

The idea for the song came from a conversation where we talked about supernatural experiences in our studio together with Niila (Perkkiö), Sara Ryan and Elize Ryd. (from Amaranthe) Elize told how some years ago she saw a ghost, It was a tall and dark figure with a really bad energy and it was just standing there and staring her until it moved into the next room and disappeared. The experience was really scary for her and inspired us with the song. / 

Cântecul reflectă acel dacă ne-am putea transforma demonii interiori în puterea noastră? Ce s-ar întâmpla? Ne-ar elibera de lanțurile noastre invizibile? În acest cântec descriem prin muzică ce ar putea urma din asta.

Ideea piesei a venit dintr-o conversație în care am vorbit despre experiențe supranaturale în studioul nostru împreună cu Niila (Perkkiö), Sara Ryan și Elize Ryd. (de la Amaranthe) Elize a povestit cum în urmă cu câțiva ani a văzut o fantomă, era o siluetă înaltă și întunecată, cu o energie foarte negativă și doar stătea acolo și se uita la ea până când s-a mutat în camera alăturată și a dispărut. Experiența a fost cu adevărat înfricoșătoare pentru ea și ne-a inspirat pentru această piesă. 

 

What details can you give us regarding your show on the stage? / Ce detalii ne puteți oferi despre show-ul vostru de pe scenă?

Even though we don’t know anything about other artists’ performances yet, we can still say that our performance will stand out. There will be a small connection to our UMK show from two years ago. /

Chiar dacă încă nu știm nimic despre show-urile celorlalți artiști, putem spune totuși că performanța noastră va ieși în evidență. Va exista o mică legătură cu show-ul nostru din cadrul UMK de acum doi ani. 

 

If you could make a duet or a revamp, what artist and song from ESC would you choose and what would you add? / Dacă ați putea face un duet sau un revamp, ce artist și cântec de la ESC ați alege și ce ați adăuga?

An alternative rock mix of Cornelia Jakobs – Hold Me Closer would be so cool, should we make a version of it? /

Un mix rock alternativ al piesei Corneliei Jakobs – Hold Me Closer ar fi atât de tare, să facem o versiune proprie?

 

See Also

 

Why should people vote for you in Eurovision Song Contest? / De ce ar trebui ca oamenii să vă voteze la Eurovision Song Contest?

People should vote if they like our song and the performance. “Dancing With Demons’ is strong, distinctive and surprising song full of craziness and wild energy which we also bring to the upcoming show. It will be something that would stand out even on the Eurovision stage. / 

Oamenii ar trebui să voteze dacă le place cântecul nostru și show-ul.„Dancing With Demons” este o melodie puternică, distinctă și surprinzătoare, plină de nebunie și energie sălbatică, pe care le vom aduce și în show-urile noastre viitoare. Va fi ceva care va ieși în evidență și pe scena Eurovision.

 

What will be next after Eurovision? / Ce va urma după Eurovision? 

We need to get there obviously first, but we’ve written a lot of new music. Of course touring, we can’t wait to get back on the road after last year when we played the most shows ever in a year, the majority of them being all around Europe. There will be a lot of new music coming out and an album to finish. / 

Trebuie să ajungem acolo, evident, mai întâi, dar am scris multă muzică nouă. Desigur, în turnee, abia așteptăm să revenim pe drumuri după anul trecut când am susținut cele mai multe spectacole vreodată într-un an, majoritatea fiind în toată Europa. Vor fi multe piese noi și avem un album de terminat.

 

For the end, share a message to all your European fans and to Daily Magazine readers! / Pentru final, transmiteți un mesaj tuturor fanilor voștri și cititorilor Daily Magazine!

We want to thank our dear fans for all the love and endless support you give to us, it means the world, THANK YOU. And for all the people who don’t know us or our music yet, go listen and if you like it, follow us on social media @cyankicks and come have fun with us at our shows!

Take good care of yourself and enjoy the Eurovision selection season! If you are not coming to watch the UMK final to Nokia Areena, be sure to watch it online! Much love everyone! /

Vrem să le mulțumim dragilor noștri fani pentru toată dragostea și sprijinul nesfârșit pe care ni le oferiți, înseamnă totul pentru noi, MULȚUMIM. Și tuturor celor care încă nu ne cunosc pe noi sau muzica noastră, ascultați și, dacă vă place, urmăriți-ne pe social media @cyankicks și veniți să vă distrați alături de noi la show-urile noastre!

Aveți grijă de voi și bucurați-vă de sezonul Selecției Eurovision! Dacă nu veniți să vizionați finala UMK la Nokia Areena, asigurați-vă că o vizionați online! Mult drag tuturor!

 

 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top