REGULAMENT GIVEAWAY #DAILYMAGAZINE “CÂȘTIGĂ DOUĂ BILETE LA SPECTACOLUL RAPSODIE ÎN DOI”

Organizator

Concursul, numit și Giveaway, este realizat de către HOUSE OF DIMENER SRL, cu sediul în București, B-dul Nicolae Bălcescu Nr. 35a et. 1 ap. 1, Sectorul 1, pentru publicația online Daily Magazine (www.dailymagazine.ro), denumită în continuare Daily Magazine, pe canalul  oficial de Instagram al publicației www.instagram.com/dailymagazinero.

Perioada de desfășurare

Concursul se desfășoară în perioada 05 ianaurie 2021 ora (momentul publicării postării pe contul de Instagram @dailymagazinero) – 09 ianuarie 2021, ora 23:59, datele de începere sau finalizare pot fi modificate din pricina unor eventuale împrejurări excepţionale, independente de voința organizatorului.

Extragerea va avea loc în data de 10 ianuarie 2021 la 00:01, data de extragere poate fi modificată din pricina unor eventuale împrejurări excepţionale, independente de voința organizatorului sau din motive de erori tehnice.

Locul de desfășurare al concursului

Concursul se organizează și se desfășoară pe teritoriul României, prin intermediul contului de Instagram Daily Magazine, prin accesarea link-ului www.instagram.ro/dailymagazinero.

Dreptul de participare la concurs

În cadrul Concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României.

Deciziile de acordare a premiilor aparțin în totalitate HOUSE OF DIMENER SRL și nu pot fi contestate. În această campanie nu au voie să participe persoanele juridice, angajații HOUSE OF DIMENER SRL, echipa editorială Daily Magazine și toți cei implicaţi în organizarea acestei campanii.

Premiul

Premiul Concursului este oferit de către HOUSE OF DIMENER SRL, fără nicio afiliere directă de tip barter sau tip parteneriat cu Teatrul “Maria Filotti” din Brăila.

Premiul oferit de către HOUSE OF DIMENER SRL prin intermediul contului de Instagram Daily Magazine, cu accesarea link-ului www.instagram.ro/dailymagazinero este:

  • Două bilete (în format electronic) pentru spectacolul “Rapsodie în doi” la Teatrul “Maria Filotti” din Brăila.
  • Biletele sunt valabile doar pentru reprezentația din data de 10.01.2021 de la ora 18:00, la Teatrul “Maria Filotti” din Brăila, Sala Mare.
  • Vă expediem biletele pentru spectacol, electronic prin e-mail, în format PDF.
  • ATENȚIE: Biletele sunt valabile doar pentru reprezentația din data de 10.01.2021 de la ora 18:00, la Teatrul “Maria Filotti” din Brăila, Sala Mare.

Câștigătorul va fi extras în dată de de 22 decembrie 2020 la ora 00:01, prin intermediul website-ului www.random.org cu posibilitatea de modificare a site-ului în cazul în care apar erori tehnice neprevăzute și va fi anunțat în aceeași zi prin intermediul contului de Instagram Daily Magazine – link-ul www.instagram.ro/dailymagazinero

Condiții de participare

  • Follow contul de Instagram @dailymagazinero
  • Etichetează în comentariul postării un prieten și spune-ne de ce ai vrea sa mergi la teatru! (persoana etichetată se poate înscrie și el/ea la giveaway)
  • Fiecare comentariu cu tag este o șansă în plus
  • Distribuie acest giveaway la ține în story cu tag @dailymagazinero pentru încă o șansă în plus!

Dacă la desemnarea câștigătorului, acesta nu a urmat toți pașii concursului, ne rezervăm dreptul de a extrage un alt câștigător.

Regulamentul Concursului

Deciziile de acordare a premiilor aparțin în totalitate HOUSE OF DIMENER SRL și nu pot fi contestate. În această campanie nu au voie să participe persoanele juridice, angajații HOUSE OF DIMENER SRL, echipa editorială Daily Magazine și toți cei implicaţi în organizarea acestei campanii.

Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală expresă și neechivocă a prezentului regulament.

Vor fi eligibili pentru extragere doar participanții care îndeplinesc toate condițiile de participare la concurs. Dacă din cauza setărilor de confidenţialitate / Privacy ale participantului sau din orice alte motive, comentariul nu este vizibil pentru organizator sau pentru alți participanți, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu include participantul aflat în această situație în concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula participarea concurenților care folosesc un limbaj licenţios sau ale căror comentarii nu sunt vizibile pentru organizator, indiferent de motiv.

În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către organizator, rezultă că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut drept rezultat al unor astfel de activități.

Participarea la această campanie promoțională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

În data de 10 ianuarie 2021, ora 00:01, câștigătorul va fi extras cu ajutorul softului www.random.org cu posibilitatea de modificare a site-ului în cazul în care apar erori tehnice neprevăzute și va fi anunțat în aceeași zi prin intermediul contului de Instagram Daily Magazine – link-ul www.instagram.ro/dailymagazinero

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.dailymagazine.ro.

Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului document.

 

Politică de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

Scopul

Scopul acestei proceduri este acela de a garanta securitatea informațiilor cu caracter personal operate de către firma HOUSE OF DIMENER SRL prin intermediul Departamentului de Marketing. Totodată, procedura protejează dreptul la viață intimă, familială și privată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate de Operator.

Securitatea și confidențialitatea datelor

Datele prelucrate de către operator sunt stocate într-o baza de date computerizată proprie, la care au acces doar angajații operatorului. Operatorul își ia angajamentul să nu înstrăineze niciunei terțe părți aceste informații și să nu le folosească în alte scopuri decât cele stipulate mai sus. Securitatea datelor este asigurată prin intermediul parolelor sistemului informatic și lipsa accesului extern la baza de date.